"
Sản Phẩm Quảng Cáo

Chi tiết bài viết

Đội ngũ quản lý

 

 - Công ty Ngoài trời Thái Bình Dương có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật và quy định của từng địa phương liên quan đến lĩnh vực quảng cáo ngoài trời và có sự thấu hiểu sâu sắc thị trường và thị hiếu của người Việt Nam.

- Đội ngũ của Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc gầy dựng doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời thông qua hình thức thuê mướn khai thác và đại diện quản lý bảng biển.

- Có kinh nghiệm xử lý các tình huống bất ngờ.

- Có mối quan hệ bền vững với các công ty hoạch định quảng cáo, các nhà cung cấp, chủ mặt bằng, khách hàng và các cơ quan chức năng. 

 

Các bài viết khác

Dự án tiêu biểu