"
Sản Phẩm Quảng Cáo

Chi tiết bài viết

Bảng hiệu tại chợ

 

- Đây lại là một lựa chọn tối ưu cho những khách hàng muốn quảng cáo hàng tiêu dùng vì những đặc thù riêng biệt của vị trí và đối tượng khách hàng.

- Lắp đặt tại các chợ trung tâm thành phố, tỉnh trên 64 tỉnh thành luôn là ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên tùy theo từng mục đích của các chiến dịch quảng cáo, rất nhiều khách hàng đã lựa chọn thực hiện quảng cáo ở tại các chợ huyện, phường, xã….tại cả các huyện lị xa xôi. 

 

Các bài viết khác

Dự án tiêu biểu