"
Sản Phẩm Quảng Cáo

Chi tiết bài viết

Hộp đèn

 

- Hộp đèn trong nhà là một hình thức quảng cáo trên biển cỡ nhỏ được đặt bên trong siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà ga hoặc sân bay. Khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa địa điểm quảng cáo phù hợp với chiến dịch và đối tượng khách hàng mục tiêu căn cứ vào đặc điểm khách hàng thường xuyên lui tới khu vực quảng cáo.

- Người xem hình thức quảng cáo này là những người thường xuyên đi lại

Các bài viết khác

Dự án tiêu biểu