"
Sản Phẩm Quảng Cáo

Chi tiết bài viết

Nhà chờ xe buýt

 

Quảng cáo trên nhà chờ xe buýt có đặc điểm gần giống với quảng cáo trên thân xe buýt vì cùng thu hút sự chú ý của người di chuyển bằng xe buýt. Nhưng vì nhà chờ không di chuyển như xe buýt nên tuyến xe không phải là vấn đề quan tâm khi chọn một nhà chờ. Thay vì vậy, vị trí của nhà chờ sẽ là yếu tố quyết định. Khách hàng thường chọn nhà chờ được đặt ở khu vực tập trung nhiều khách hàng mục tiêu của họ.

Các bài viết khác

Dự án tiêu biểu