"
 • PACIFIC OUTDOOR 


  Địa chỉ:
  41-43 Trần Cao Vân, Quận 3, TP.HCM

  Điện thoại: 08.38 299 940 Fax: 08. 38 299 974

   

  Phòng dịch vụ khách hàng:

  Mr. Cường: 0903 807 856

  Ms. Mai: 0908 328 017

  Ms. Hạnh: 0903 351 833 

  Email: info@pacificoutdoor.com.vn

  Dự án tiêu biểu